lewy trójkąt prawy trójkąt
Wiele poziomów komunikacji
lewy trójkąt prawy trójkąt

Inwestorzy

Inwestorzy projektu: PKP SA, Miasto Łódź, PKP PLK

Nowy dworzec Łódź Fabryczna powstaje dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.:

Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot B2 – odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych. Przebudowa układu drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna – budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Węglową.

Partnerami Miasta w realizacji projektu są PKP PLK S.A. oraz PKP S.A.:

  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - 1,288 mld zł 
  • Miasto Łódź - 412,9 mln zł
  • PKP S.A. - 57,5 mln zł

Łączna wartość inwestycji to ponad 1,75 mld zł brutto.